نرم افزار حسابداری مکسوس نسخه فروشگاهی:

نسخه تعداد کاربر پشیبانی قابلیت شبکه تحت اینترنت آموزش رایگان گروه بندی طرف حسابها گروهبندی کالاها صدور فاکتور خرید و فروشصدور پیش فاکتور
محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده دریافت/پرداخت گردش اسناد دریافتنی گردش اسناد پرداختنی قیمت (تومان)
فروشگاهی سطح1 1 کاربر 1ماهه ندارد 2جلسه دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد 250,000
فروشگاهی سطح2 2 کاربر 3ماهه ندارد 2جلسه دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد 350,000
فروشگاهی سطح3 5 کاربر 3ماهه ندارد 4جلسه دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد 600,000

1- هزینه هر جلسه آموزش 30،000 تومان می باشد.

2- هزینه شبکه تحت اینترنت برای هر یک از سیستم های سطح2 و 3 برابر 500،000 تومان می باشد.

3- پکیج های پشتیبانی مطابق جدول زیر می باشد.


 

نوع پکیج پشتیبانی 3ماهه 6ماهه 1ساله 2ساله
مبلغ(تومان) 30,000 55,000 95,000 190,000